FLY

FLY

Ring for pris

Edition: 20

2016

Lagerstatus: På lager

SLOW MOTION
Fly er en manifestation af en fugls slag med vingen. Et skulpturelt værk, der skubber til grænserne for design, konstruktion og håndværk. Opstået i smukt samarbejde mellem arkitekt Hannes Stephensen og Egeværk.

Naturens skønhed
Tankerne bag Fly begyndte for år tilbage på en Degas-udstilling i London: "Der stod en bronzeskulptur visende 12 stadier af en gås der lettede fra en sø. Man så, hvordan fødderne og vingerne samarbejder i en fantastisk symbiose, fra hvile på vandet til det luftbårne element. Vingernes mange figurer, inden de kunne overtage bæreevnen af den smukke fugl. Der er både logik og skønhed i det drama, der får fuglen til at lette, og noget af denne naturens skønhed måtte kunne oversættes til et møbel. Det startede som en fri form, men efterhånden blev det hele oversat til geometri. Stolen er bygget op over cirkler og kugler og gentagelse af ensartede elementer. Alligevel forekommer stolen let og frit formet som fuglens vinge." (Hannes Stephensen). 

101 stykker perfekt ask
At oversætte denne "naturens skønhed" til et møbel har indebåret et langt og krævende udviklingsarbejde, indtil Stephensen og Egeværk nåede frem til en konstruktion, der kunne forene en stols styrke med den lethed i udtrykket, der var Stephensens kongstanke. Resultatet er Fly, der nu sælges som nummererede værker i en serie af 20. 

Egeværk har valgt dansk ask til produktionen af Fly. Ask er stærkt og bøjeligt med lange, smidige celler. Og så er det smukt, lyst og nordisk. Hver Fly laves af træ fra samme, nøje udvalgte, stamme, hvilket sikrer en harmonisk åreføring og - med tiden - en ensartet patinering. 

Der går 101 stykker træ til en Fly. Ryg og armlæn er konstrueret af 37 små stykker træ - fuglens fjer om man vil. Alle stykker er forskellige, og tilpasses med stor præcision i hånden, inden stolen samles. Alle stykker samles på én gang i en koncentreret og krævende limproces, der varer over en time. Her holdes tungen lige i munden, mens der arbejdes med en særligt langsomt tørrende lim. 

Sådan kunne vi blive ved... Det er med stolthed, at Egeværk kan invitere alle til at nyde bevægelsens skønhed og drama i Fly.

SLOW MOTION
Fly is the stroke of a bird's wing manifested. A sculptural work challenging the boundaries of design, construction, and craft. Created in a beautiful collaboration between architect Hannes Stephensen and Egeværk. 

The beauty of nature
Years back, at a Degas exhibition in London architect Hannes Stephensen was inspired by one sculpture in particular: "One of the works at this exhibition was a bronze sculpture showing 12 incremental stages of a goose taking off from a lake. The sculpture showed how the feet and the wings collaborated in a wonderful symbiosis; from the bird resting on the surface of the water to it being airborne. I watched the many figures of the wings until they could carry the beautiful bird mid-air... There is both logic and beauty to this drama of a bird taking off, and it occurred to me that some of this beauty of nature could be transformed into a piece of furniture. It began as a free-flowing shape that in the design process has been translated into geometry. The chair is constructed of circles and balls and its main idea is a repetition of uniform elements. The result is light and effortless as a bird's wing." 

101 pieces of perfect ash
Translating this "beauty of nature" into a piece of furniture implied a long and demanding process, until Stephensen and Egeværk reached a construction uniting the strength suitable for a chair with the lightness of expression that was Stephensen's great idea. The result is Fly, which is available as numbered works in a limited series of 20. 

Egeværk has chosen Danish ash for Fly. Ash is strong and pliant with long flexible cells. On top of that, ash is beautiful, light and Nordic in its expression. Each Fly is made of wood from the same carefully selected log guaranteeing a harmonious grain and - in time - a uniform mellowness. 

101 pieces of wood goes into a Fly. The combined back and armrests is made of 37 small pieces of wood - the wing feathers if you will. Each piece is individual ly shaped, and each piece is fitted very carefully by hand before we assemble the chair. All pieces are assembled in one concentrated and demanding gluing process lasting more than an hour. Treading carefully is pivotal while assembling the chair which we do using a special, very slowly drying glue. 

We could go on and on with the details of Fly... Let's just say that we are really proud to invite you to enjoy the beauty and drama of movement in Fly. 

 

Represented by Galleri Maria Wettergren